X
INFINITY

Thang máy tải bệnh

Thang tải bệnh là loại thang chuyên dụng cho các bệnh viện, do đó cần có những tính năng riêng biệt. Thang máy được thiết kế với tốc độ di chuyển hợp lý, vận hành êm ái, dừng tầng chính xác. Buồng thang đủ rộng để tải băng ca và các thiết bị y tế hỗ trợ hoặc nhân viên y tế đi kèm.

Phòng thang

IH13

Thông số kỹ thuật
Tải trọng1000kg
Tốc độ45m/p - 60m/p - 90 m/p
Xuất xứĐang cập nhật

IH16

Thông số kỹ thuật
Tải trọng1200kg
Tốc độ45m/p - 60m/p - 90 m/p
Xuất xứĐang cập nhật

IH18

Thông số kỹ thuật
Tải trọng1350kg
Tốc độ45m/p - 60m/p - 90 m/p
Xuất xứĐang cập nhật

IH21

Thông số kỹ thuật
Tải trọng1600kg
Tốc độ45m/p - 60m/p - 90 m/p
Xuất xứĐang cập nhật

Thang máy tải bệnh

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Kiểu mở cửa

Cửa 2 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-CO
Cửa 4 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-4C
Cửa lùa 2 cánh về 1 phía: DOT-I01-2S

Các dạng bao che

Bao che bản hẹp
Bao che bản rộng
Bao che bản rộng với hiển thị

Trần

CLI – I01 – 01 (INOX sọc nhuyễn)

Bảng điều khiển

Phòng thang: COP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)
Cửa tầng: HOP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)

Vách phòng thang

Vách mặt trước: CFW-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên trái: CSL-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên phải: CSR-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách mặt sau: CRW-I01 (INOX sọc nhuyễn)

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Tay vịn

HRA-I01-00 (INOX sọc nhuyễn)

Sàn đá

FLO-MG1-01 (Nhân : Marble trắng Ý,
Viền: Granite Đen Kim Sa)

Hố thang: (Tương ứng với tải trọng)

Tải trọng 1000kg (IH13): 2050×2800
Tải trọng 1200kg (IH16): 2100×2800
Tải trọng 1350kg (IH18): 2150×2800
Tải trọng 1600kg (IH21): 2500×2800

Khoản mở cửa: (Tương ứng với hố thang)

Tải trọng 1000kg (IH13): 1100
Tải trọng 1200kg (IH16): 1200
Tải trọng 1350kg (IH18): 1200
Tải trọng 1600kg (IH21): 1400

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Kiểu mở cửa

Cửa 2 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-CO
Cửa 4 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-4C
Cửa lùa 2 cánh về 1 phía: DOT-I01-2S

Các dạng bao che

Bao che bản hẹp
Bao che bản rộng
Bao che bản rộng với hiển thị

Trần

CLI – I01 – 01 (INOX sọc nhuyễn)

Bảng điều khiển

Phòng thang: COP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)
Cửa tầng: HOP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)

Vách phòng thang

Vách mặt trước: CFW-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên trái: CSL-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên phải: CSR-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách mặt sau: CRW-I01 (INOX sọc nhuyễn)

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Tay vịn

HRA-I01-00 (INOX sọc nhuyễn)

Sàn đá

FLO-MG1-01 (Nhân : Marble trắng Ý,
Viền: Granite Đen Kim Sa)

Hố thang: (Tương ứng với tải trọng)

Tải trọng 1000kg (IH13): 2050×2800
Tải trọng 1200kg (IH16): 2100×2800
Tải trọng 1350kg (IH18): 2150×2800
Tải trọng 1600kg (IH21): 2500×2800

Khoản mở cửa: (Tương ứng với hố thang)

Tải trọng 1000kg (IH13): 1100
Tải trọng 1200kg (IH16): 1200
Tải trọng 1350kg (IH18): 1200
Tải trọng 1600kg (IH21): 1400

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Kiểu mở cửa

Cửa 2 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-CO
Cửa 4 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-4C
Cửa lùa 2 cánh về 1 phía: DOT-I01-2S

Các dạng bao che

Bao che bản hẹp
Bao che bản rộng
Bao che bản rộng với hiển thị

Trần

CLI – I01 – 01 (INOX sọc nhuyễn)

Bảng điều khiển

Phòng thang: COP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)
Cửa tầng: HOP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)

Vách phòng thang

Vách mặt trước: CFW-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên trái: CSL-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên phải: CSR-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách mặt sau: CRW-I01 (INOX sọc nhuyễn)

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Tay vịn

HRA-I01-00 (INOX sọc nhuyễn)

Sàn đá

FLO-MG1-01 (Nhân : Marble trắng Ý,
Viền: Granite Đen Kim Sa)

Hố thang: (Tương ứng với tải trọng)

Tải trọng 1000kg (IH13): 2050×2800
Tải trọng 1200kg (IH16): 2100×2800
Tải trọng 1350kg (IH18): 2150×2800
Tải trọng 1600kg (IH21): 2500×2800

Khoản mở cửa: (Tương ứng với hố thang)

Tải trọng 1000kg (IH13): 1100
Tải trọng 1200kg (IH16): 1200
Tải trọng 1350kg (IH18): 1200
Tải trọng 1600kg (IH21): 1400

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Kiểu mở cửa

Cửa 2 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-CO
Cửa 4 cánh mở từ trung tâm: DOT-I01-4C
Cửa lùa 2 cánh về 1 phía: DOT-I01-2S

Các dạng bao che

Bao che bản hẹp
Bao che bản rộng
Bao che bản rộng với hiển thị

Trần

CLI – I01 – 01 (INOX sọc nhuyễn)

Bảng điều khiển

Phòng thang: COP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)
Cửa tầng: HOP-I01-S1 (INOX sọc nhuyễn)

Vách phòng thang

Vách mặt trước: CFW-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên trái: CSL-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách bên phải: CSR-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Vách mặt sau: CRW-I01 (INOX sọc nhuyễn)

Cửa thang

Cửa phòng thang: CDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng trệt: HDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Bao che tầng khác: LDO-I01 (INOX sọc nhuyễn)
Loại cửa mở: DOT-I01-CO

Tay vịn

HRA-I01-00 (INOX sọc nhuyễn)

Sàn đá

FLO-MG1-01 (Nhân : Marble trắng Ý,
Viền: Granite Đen Kim Sa)

Hố thang: (Tương ứng với tải trọng)

Tải trọng 1000kg (IH13): 2050×2800
Tải trọng 1200kg (IH16): 2100×2800
Tải trọng 1350kg (IH18): 2150×2800
Tải trọng 1600kg (IH21): 2500×2800

Khoản mở cửa: (Tương ứng với hố thang)

Tải trọng 1000kg (IH13): 1100
Tải trọng 1200kg (IH16): 1200
Tải trọng 1350kg (IH18): 1200
Tải trọng 1600kg (IH21): 1400

TÌM HIỂU VỀ THANG MÁY TẢI BỆNH

Thang máy tải bệnh là dòng thang chuyên dụng được thiết kế để chở giường bệnh, bệnh nhân, thường có tải trọng từ 1600-2500 kg và nhiều đặc tính kỹ thuật chuyên biệt.

Thang máy tải bệnh được dùng chủ yếu tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các viện chăm sóc sức khỏe. Thang máy tải bệnh luôn được trang bị các tính năng, thiết bị thông minh và linh hoạt để đảm bảo an toàn tốt nhất khi vận hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.