TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT (NGÀNH CƠ KHÍ)

( Lượt xem 394 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Thiết kế kỹ thuật.


TUYỂN DỤNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH

( Lượt xem 266 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Đại Diện Kinh Doanh.


TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

( Lượt xem 321 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Kỹ sư điện - điện tử


TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG

( Lượt xem 328 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của vị trí Giám sát thi công